Listopad 2009

Myšlienka

11. listopadu 2009 v 14:53 Akože editorial:)
There is always more than one side of the story, the way how you read it, influences the way how it will continue.
Vždy existuje viac ako jedna strana príbehu,spôsob, akým ho čítaš, ovplyvní ako bude pokračovať...